Monday May 28 2018

Valmieras PII"Buratino": Kustēties prieks

Beātes iela 42, Valmiera, LV-4201, Valmiera LV-4201, Latvia Latvijas Tautas Sporta Asociācija Latvian Sport for All Association
  • kur Valmiera,
    Latvia
  • Pasākuma laiks

Katru dienu sava aktivitāte: 1.Nūjo vesels 2.Jautrības stafetes 3.Foto orientēšanās 4.Izturības pārgājiens 5.Sacensības ar vieglatlētikas elementiem 6.Ģimeņu sporta spēles Pasākumi notiek PII"Buratino""teritorijā. ENG 1.Nūjo vesels (nordic walking activity) 2. Fun relays 3. Photo orienteering 4. Endurance hike 5. Race with athletics elements 6. Family sports games Events in PII"Buratino" territory Each day - new activity for staff, parents and children