Monday May 23 2016

Mazo krāslaviešu Veselības nedēļa

Aronsona 1, Krāslava, LV-5601, Kraslava LV-5601, Latvia Jeļena Vorošilova PII "Pīlādzītis", biedrība "Pīlādzītis klubs"
  • kur Kraslava,
    Latvia
  • Pasākuma laiks
    10.00

Aktivitātes: • 23.05. - veselības diena 3-gadīgiem bērniem; • 24.05.-25.05. – sporta dienas 4-gadīgiem bērniem; • 26.05. - pārgājiens 5-gadīgiem bērniem; • 27.05. tūrisma diena 6-gadīgiem bērniem. Dalībnieki: pirmsskolas vecuma bērni no 3 līdz 6 gadiem.